Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen

Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen


Gästebucheintrag hinzufügen
Collette aus Tratten
Webseite
Zufaellig bin ich auf eurem Portal gelandet und muss sagen, dass mir diese vom Design und den Informationen richtig gut gefaellt.
Bethany aus Morbisch Am See
Webseite
W zasadzie w grze pojawi si_ nowa skrzynia Glove Case, w której mo_na znale__ jeden z 24 skinów na r_kawiczki lub jedn_ spo_ród 17 nowych skórek twierdzi, zaprojektowanych przez spo_eczno__ CS: GO.
Skiny na r_kawiczki mog_ wypa__ ze skrzyni zamiast no_a. Aktualizacja CS: GO to równie_ Radicals Music Box (7 innowacyjnych utworów) oraz zmiany zwi_zane z lobby. Gracze mog_ teraz do__cza_ do utworzonych przez cz_onków ich Grup Steam pokojów, natomiast je_li sami utworzymy poczekalni_ dla znajomych, b_dzie kobieta dost_pna dla wszystkich graczy z naszej Steam_owej grona (opcja do wy__czenia w ustawieniach gry).
Ponadto nowiusie_ka aktualizacja CS: GO wprowadza poprawki na mapach Dust II, Train, Shorttrain i Shortdust. W dwóch mamy kosmetyczne zmiany ostatnich, natomiast dotycz_cy Dust II i Train, poprawek jest troch_ wi_cej i mo_ecie je podejrze_ na poni_szych filmikach.

Sumienne utrudnienia dla graczy, jacy stworzyli poczekalni_ w wojnie i zaprosili znajomych owe tylko jeden z przyk_a... (Text wurde gekürzt!)
Katrina aus Worcester
Webseite
Schoene Seite :D
Avery aus Delfzijl
Webseite
PENTA Sports spotka_a si_ spo_ród eXtatus w czeskiej Pradze, by rozegra_ pokazowy rozgrywka w Counter-Strike_a: Global Offensive.
Organizowany przez ASUS Republic of Gamers pojedynek to wydarzenie bez precedensu. Zawodnicy umieszczeni zostali przecie_ na specjalnej platformie, która wzbi_a w powietrze si_. Wraz z ca_ym sprz_tem komputerowym znajduj_ si_ 60 metrów nad ziemi_ aktualnie.
- My_l_, _e owo, co w_a_nie prze_ywam to najdziwniejsza chwila mojego _ycia - napisa_ na Facebooku innocent. EXtatus to czesko-s_owacka powstawanie, która swoj_ pozycj_ na scenie zbudowa_a w du_ej mierze na skutek niezwykle utalentowanemu, bardzo m_odemu Davidowi _frozenowi_ _er_anskiemu.
Gracz ten ma zaledwie czterna_cie lat, a ju_ od jakie_ czasu jest w stanie konkurowa_ z czo_owymi zawodnikami z ca_ego _wiata. PENTA acz od czasu, gdy do__czy_ a_ do niej zawodnik znad Wis_y, znakomicie radzi sobie w wielu europejskich turniejach. W zmaganiach udzia_ wezm_ cztery zespo_y.
O mistrzowski tytu_ powalcz_... (Text wurde gekürzt!)
Scot aus Longchamps
Webseite
Wollte Dir einfach mal in diesem Buch einen Gruss hinterlassen. Smile

My web blog; dejan seo brisbane
Christi aus Moss
Webseite
Vielen Dank! Wollt ich nur mal sagen.

my page; seo agency brisbane
Danuta aus Venice
Webseite
Minecraft jest gr_ bardzo nietypow_ jak na obecne standardy i przyzwyczajenia wi_kszo_ci graczy.
Mog_oby si_ wydawa_, _e gra oparta jedynie na kwadratach mog_aby si_ ola_ i zosta_ skre_lona na samym pocz_tku. Jednak_e w sytuacji gry Minecraft reakcja graczy by_a nietypowa - lecz i przyj_li bardzo pozytywnie w pojedynk_ tytu_, dodatkowo gra zdoby_a rzesze fanów na ca_ym _wiecie - zarówno tych m_odych oraz dodatkowo starszych.

Gr_ Minecraft zrobi_o niezale_ne studio Mojang AB. Zabawa polega na wcieleniu si_ w posta_ kwadratowego bohatera którego zadaniem wydaje si_ zbieranie kwadratowych materia_ów, a nast_pnie wykonywanie z nich wszelkiego rodzaju rzeczy i prze_yciu nocy
Minecraft wydaje si_ tak naprawd_ jedn_ wielk_ plansz_, która jest generowana w niesko_czono__. Nie ma tutaj sekundzie w którym gracz doszed_by na koniec mapy i musia_by zawróci_ - w Minecraftcie czego_ takiego nie jest dozwolone. Gracz zawsze rozpoczyna w innym miejscu - nie zdarza si_ aby zacz__ gr_ od czasu pocz... (Text wurde gekürzt!)
Dewitt aus Bastia
Webseite
Hallo, Ich finde den Aufbau der Seite klasse. Macht weiter so.
Ezekiel aus Sannois
Webseite
Hallo, Ich finde den Aufbau der Webseite sehr gut.
Macht bitte weiter so.
Hosea aus Bakkafjor?Ur
Webseite
Vielen Dank! Wollt ich nur mal sagen.
Gästebucheintrag hinzufügen

Administration: Login

Powered by Gaijin.at